آبشارهای کوچولو

برای رسیدبه این محل باید از زندانه بطرف صالح حرکت کنید در اولین دو راهی از راه پایینی و در دوراهی بعدی از سمت راست مسیر رو ادمه بدین تا یه قسمتیش ماشین میره ولی یه کمی پیاده روی داره کمتر از۵٠٠ متر  . این مکان در ادامه مسیر نیله ربار قرار داره.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید